Paid

Invoice

From:

Zeleznicka bb
22320 Indjija
Serbia

Invoice Number INV-36645
Invoice Date August 18, 2023
Total Due $0.00
To:
QI YINGJIE

company name: hangzhou xiao ha xi shang mao you xian gong si
address:zhejiang hangzhou linan jincheng jie dao hua qiao lu 68 hao c204 310012

Thank you!

Hrs/Qty Service Rate/PriceAdjustSub Total
1 publishing on thefrisky.com
$70.000%$70.00
1 publishing on lflus.com $30.000.00%$30.00
Sub Total $100.00
Tax $0.00
Paid -$100.00
Total Due $0.00