Paid

Invoice

From:

Zeleznicka bb
22320 Indjija
Serbia

Invoice Number INV-38228
Invoice Date September 21, 2023
Total Due $0.00
To:
QI YINGJIE

company name: hangzhou xiao ha xi shang mao you xian gong si
address:zhejiang hangzhou linan jincheng jie dao hua qiao lu 68 hao c204 310012

Hrs/Qty Service Rate/PriceAdjustSub Total
1 Marketing service $60.000.00%$60.00
Sub Total $60.00
Tax $0.00
Paid -$60.00
Total Due $0.00